STREKELWIKI.NL

Geschiedenis van de Peelstrekels

De Peelstrekels

sinds 1958

Foto's van vroeger

HET ONTSTAAN EN VERDER.

Op 28 september 1958 nam een groep carnavalsvierders het initiatief om een carnavalsvereniging op te richten. Op dinsdag, 7 oktober 1958 werd de oprichtingsvergadering gehouden in zaal Bekkers aan de Molenstraat De allereerste activiteit was een carnavalsfestijn op 11-11-1958. Door de nog ongenaamde vereniging werd voor het bedenken van een naam een prijsvraag uitgeschreven. Winnaar van deze prijsvraag werd Nellie Strijbosch die de naam ‘De Peelstrekels’ had bedacht. In 1959 werd de 1e Prins uitgeroepen in de persoon van Jan Bruggenwirth, die thans in het Limburgse Meijel woonachtig is. De Residentie wordt gevestigd in hotel ‘De Zwaan’ op de Markt (thans 2000 Beekman & Beekman).

De 1e carnavalsoptocht werd al in 1959 gehouden. Daarnaast werden van meet of aan carnavalsavonden of zittingsavonden gehouden. In het begin waren er ook uitwisselingen met o.a. Fidele Heide uit Lobberich en De Geitenbokken uit Boxmeer. Ook in 1959 ontstonden de eerste contacten met andere carnavalsverenigingen uit de gemeente Deurne en met name De Heikneuters uit de St. Jozefparochie.
In het jaar 1960 verschijnt de eerste carnavalskrant. De Peelstrekels werd opgericht als een vereniging en op de ledenlijst 1960/1961 prijkten 138 namen. In 1964 doen de dansmarietjes hun intrede bij De Peelstrekels.

1972 is een gedenkwaardig jaar. In dat jaar onstaat De Prinsengarde en werd gevormd uit de oud-prinsen van De Peelstrekels. Ook in 1972 starten enkele Peelstrekels een ‘Club van Honderd’ met als doel De Peelstrekels financieel te ondersteunen.
In 1974 worden voorbereidingen getroffen om de vereniging om te vormen tot een stichting. De Stichting De Peelstrekels wordt op 15 november 1976 een feit. In zeventiger jaren ontstaan naast het gebruikelijke Prinsenbal en Boerenbal, het Kerstbal en het Lentebal. Deze bals dienen er tevens voor om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen. Van enkele kienavond wordt overgegaan naar een wekelijkse kienavond.

Het embleem op de lidmaatschapsmedaille van Stichting De Peelstrekels -een ontwerp van Cor van den Broek- wordt op 22 oktober 1974 door het stichtingsbestuur i.o. goedgekeurd.
Het 33-jarig bestaan van De Peelstrekels wordt gevierd op 28 en 29 september 1991 in de Residentie De Vierspan.
Begin 1992 ontstaat een nieuwe commissie binnen de Stichting De Peelstrekels en wel de P.R.-cie. Van meet af aan heeft deze commissie getracht en doet dit overigens nog op een ludieke wijze de carnavalsviering nog meer op de voorgrond te plaatsen. Een van de eerste evenementen welke deze commissie heeft opgezet is ”t Klotgemul’. Dit is een bonte avond vóór en dóór Deurnese mensen. De eerste opvoering van ”t Klotgemul’ vond plaats in 1993.